דף חדש ושירות תרגומים חדש באתר “זמנהוף שירותי תרגום” אשר עוסק
בשירות תרגומים – רישום פרוטוקולים.

למידע נוסף בקרו בדף: רישום פרוטוקולים