ענבל שלום
רציתי להודות לכם ולך בפרט על העבודה המקצועית, הזמינות והשירות הנהדר בטקס ההשקה של
פרויקט ה Twinning בין משרד החקלאות לאיחוד האירופי.

נשמח לעבוד אתכם גם בעתיד
בברכה
טל בירן

Download (PDF, Unknown)