אולה שלום רב,

ראשית תודה רבה. קיבלתי את התרגום של 2 המסמכים ותצהיר של המתרגם. שנית, לא למותר לציין כי אני מעריך ומוקיר את המהירות והאיכות של העבודה הנ”ל.

חרף העובדה שההצעה שלכם הייתה יקרה יותר במעט מהחלופות הרי שללא ספק קיבלתי תמורה מלאה לכספי.

גם בעתיד לכשאצטרך, אפנה אליכם וכך גם אפיץ לאחרים.

שאו ברכה.

קובי לבני, עו”ד

Download (PDF, Unknown)