רוני הראלי

כנוטריון, וכי שעוסק במתן שירותים נוטריוניים לרבות תרגומים במשך תקופה ארוכה, משרדי מקבל ממך שירותי תרגום לשפות שונות מזה תקופה ארוכה ובתדירות גבוהה.

אני שמח לעמוד עמכם ממספר סיבות. צוות המתורגמנים שאתם מפנים אלי הוא מגוון, בקשת רחבה של שפות וברמה גבוהה. התרגומים נערכים במהירות וביעילות והם מהימנים ביחס למסמכים המקוריים. גם המקרים בהם נדרשים תרגומים דחופים את ממש משתדלים למצוא פתרונות ומסייעים בידי לקוחותיי.

כמו כן נוכחתי לדעת כי צוות משרדכם הינו מקצועי ומטפל בפניות בצורה עניינית ויעילה.

על כן, אני מודה לכם ומקווה שתמשיכו כך.

בכבוד רב,
רוני הראלי עורך דין ונוטריון.