שרון שורץ

חברת ש.ש אמירז סוכנויות בע”מ (מציגה של gimaex בישראל) הינה לקוחה ותיקה של זמנהוף שירותי תרגום.

רמת הביצוע, הדייקנות בתרגום, שמירה על אופי המסמך המקורי הם פרמטרים קריטיים בתרגום מסמכי מכרז, מפרטים טכניים למיניהם ומסמכים מסחריים אחרים.

כל אלה מתקיימים בשרות שניתן לנו מאת זמנהוף שירותי תרגום ואף למעלה מכך.

ניכר כי זמנהוף שירותי תרגום מכירים בערכו של לקוח וגישה זו מוטמעת היטב בין עובדי החברה ומנהליה.

חברת ש.ש אמירז סוכנויות בע”מ הינה לקוח מרוצה ונאמן של זמנהוף שירותי תרגום.

בברכה,
שורץ שרון – מנהל כללי.